Протокол № 49 (витяг) засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини

Міністерство культури і туризму України
Науково-методична рада з питань охорони культурної спадщини
25 жовтня 2011 р.                                                                                                     м.  Київ
Протокол № 49 (витяг)
засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини
Головуючий: Вечерський В.В.
 
Присутні члени Президії Науково-методичної ради:
Вечерський В.В., Пашківська В.В., Бобровський Т.А., Гайда М.П., Дьомін М.М., Сердюк О.М., Скорик Л.П., Титова О.М., Юрченко С.Б.
Присутні члени Науково-методичної ради:
Афанасьева JI.K., Гуцуляк Р.Б., Денисенко Г.Г., Дорофієнко І.П., Кучерук М.М., Остапчук А.М., Стріленко Ю.М., Фенцур В.В.
Відсутні з поважних причин члени Науково-методичної ради делегували свої голоси наступним чином:
Вінграновський А.М.- Вечерському В.В.
Горницька JT.O. - Гайді М.П.
Івакін Г.Ю., Моця О.П. - Бобровському Т.А.
Громова М.Е., Романченко О.Д. - Кучеруку М.М.
Запрошені:
Глазунов Б.І., Безпаленко В.В., Гурняк О.Г., Діхтяр Я.Я., Маніфасова Т.Г., Поштаренко Ю.Г., Корольонок С.С., Могитич P.P., Олійник Ю.П., Казакевич В.В., Фомін Ю.А., Коренюк Ю.О., Гусак А.І., Савостіна Л.Є., Попельницький О.О.
Слухали:
 

  1.  Інформація щодо намірів реставрації мозаїк з Михайлівського Золотоверхого собору, які зберігаються у Національному заповіднику "Софія Київська".

Доповідач: Коренюк Ю.О.
Виступили: Остапчук А.М., Дорофієнко І.П., Стріленко Ю.М., Сердюк О.М., Гайда М.П. Вечерський В.В.
 
Вирішили:
Вважати неприпустимими будь-які самочинні дії адміністрації Національного заповідника "Софія Київська" щодо мозаїк з Михайлівського Золотоверхого собору, які є унікальними об’єктами культурної спадщини.
Рекомендувати Міністерству культури України видати Припис щодо заборони будь-яких дій щодо мозаїк з Михайлівського Золотоверхого собору до прийняття відповідних рішень Міністерством.

 

Голова ради

 

Секретар

 
Адміністрації Національного заповідника "Софія Київська" невідкладно надати до Мінкультури інформацію про технічний стан означених мозаїк, план і технологію проведення запланованих робіт, наукове керівництво та інформацію про організацію - виконавця означених робіт (включно з ліцензією)
 
В.В. Вечерський
В.В. Пашківська