Протокол № 50(витяг) засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини

Міністерство культури України
Науково-методична рада з питань охорони культурної спадщини
23 листопада 2011 р.                                                                                                     м. Київ
Протокол № 50(витяг)
засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини
Присутні члени Президії Науково-методичної ради;
Вечерський В.В., Сердюк О.М., Пашківська В.В., Бобровський Т.А., Гайда М.П., Дьомін М.М., Івакін Г.Ю., Романченко О.Д., Титова О.М., Юрченко С.Б.
Присутні члени Науково-методичної ради:
Апостолова-Соса JI.O., Виноградова В.І., Гуцуляк Р.Б., Дорофієнко І.П., Звіряка А.І., Карпенко JI.B., Колосок Б.В., Косьяненко В.І., Моця Б.О., Остапчук А.М., Савостіна Л.Є., Стріленко Ю.М., Строкова Л.В., Трегубова Т.О., Харлан О.В., Четверікова І.Д., Юрченко-Микита О.В.
Відсутні з поважних причин члени Науково-методичної ради делегували свої голоси наступним чином:
Тур С.О.— Вечерському В.В.
Бевз М.В. - Гайді М.П.
Гусак А.І. - Сердюк О.М.
Запрошені:
Міляєва J1.C., Коренюк Ю.О., Яковина М.М., Івановський В.І., Рішняк О., Шейка О.В., Цяук Л.І., Кириленко В.В., Куковальська Н.М., Граужис О.О., Безякін В.М., Коваленко Т.В., Степовик Д.В., Марголіна І.С., Скібіцька Т.В.
 
Слухали:

  1. Інформація щодо реставраційних робіт в інтер’єрі Софійського собору.

 
Доповідачі: Остапчук А.М., Цяук Л.І.
Виступили: Кириленко В.В., Куковальська Н.М., Гайда М.П., Сердюк О.М., Косьяненко В.І., Дорофієнко І.П., Міляєва Л.С., Стріленко Ю.М., Вечерський В.В.
 
Вирішили;

  1.  Звернути увагу дирекції Національного заповідника «Софія Київська» на відсутність установлених законодавством дозволів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини на проведення робіт. Про роботи, здійснені в інтер'єрі Софійського собору, не було в установленому порядку поінформовано Комітет всесвітньої спадщини, чим порушені міжнародно-правові зобов'язання України.
  2.  Рекомендувати дирекції Національного заповідника «Софія Київська» опрацювати програму реставраційних робіт по Софійському собору й подати її на розгляд і затвердження до Міністерства культури України.
  3.  З метою проведення досліджень стану тиньку та монументального живопису в інтер'єрі Софійського собору вважати за доцільне встановлення риштовань у центральній частині інтер'єру Софійського собору з обов'язковим демонтажем їх перед початком «Свро-2012».
  4.  Звіт про проведені дослідження та науково-проектну документацію щодо технології проведення реставраційних робіт надати до Міністерства культури України.

Слухали:
2. Інформація щодо стану збереження мозаїк з Михайлівського Золотоверхого собору, що зберігаються у Національному заповіднику «Софія Київська».
Доповідач: Остапчук А.М.
Виступили: Стріленко Ю.М., Коренюк Ю.О., Виноградова В.І., Міляєва Л.С., Дорофієнко І.П., Яковина М.М., Сердюк О.М., Рішняк О, Івакін Г.Ю., Вечерський В.В.
Вирішили:

  1.  Стан збереження мозаїк з Михайлівського Золотоверхого собору у Національному заповіднику «Софія Київська» не вимагає проведення робіт з перенесення їх на нову основу.
  2.  Рекомендувати Міністерству культури України заборонити переміщення мозаїк з Михайлівського Золотоверхого собору з теперішнього місця експонування їх.
  3.  Рекомендувати дирекції Національного заповідника «Софія Київська» організувати і провести у 2012 р. науково-практичний семінар з проблем збереження мозаїк з Михайлівського Золотоверхого собору з залученням відповідних фахівців з Російської Федерації (з Державної Третьяковської галереї).

 
 
 
 

 
 
                           В.В.Вечерський
 
 
 
                          В.В. Пашківська