Протокол № 51(витяг) засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини

Міністерство культури України
Науково-методична рада з питань охорони культурної спадщини
23 грудня 2011 р.                                                                                                                                                  м.    Київ
Протокол № 51(витяг)
засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини
Присутні члени Президії Науково-методичної ради:
Вечерський В.В., Сердюк О.М., Пашківська В.В., Бобровський Т.А., Романченко О.Д., Скорик Л.П., Юрченко С.Б.
Присутні члени Науково-методичної ради:
Апостолова-Соса Л.О., Гуцуляк Р.Б., Денисенко Г.Г., Дорофієнко І.П., ЗвірякаА.І., Карпенко Л.В., Колосок Б.В., Моця Б.О., Остапчук А.М., Савостіна Л.Є., Стрельнікова С.О., Стріленко Ю.М., Строкова Л.В., Трегубова Т.О., Харлан О.В., Юрченко-Микита О.В.
Відсутні з поважних причин члени Науково-методичної ради делегували свої голоси наступним чином:
Тур С .О.— Вечерському В.В.
Бевз М.В. - Гуцуляку Р.Б.
Косьяненко В.І., Дьомін М.М. - Сердюк О.М.
Івакін Г.Ю. - Бобровському ТА.
Запрошені:
Громова М.Е., Майстерчук Т.П., Кучерук М.М., Кириленко В.В., Самойленко О.Г., Ковбаса Т.В., Буренко В.Б., Шевченко Т.М., архімандрит Варсонофій.
 
Слухали:

  1. Розгляд питання стосовно роботи Національного заповідника "Софія Київська" щодо збереження і використання нерухомої культурної спадщини.

 
Доповідачі: Кириленко В.В., Самойленко О.Г.
Виступили: Стріленко Ю.М., Гуцуляк Р.Б., Сердюк О.М., Бобровський Т.А., Колосок Б.В., Скорик Л.П., Остапчук A.M., Трегубова Т.О., Вечерський В.В.
 
Вирішили:
1. Визнати доповіді Кириленка В.В., Самойленко О.Г. про роботу Національного заповідника "Софія Київська" щодо збереження і використання нерухомої культурної спадщини незадовільними. Звернути увагу дирекції Національного заповідника "Софія Київська" на суттєву неповноту та низький професійний рівень інформації, представленої Кириленком В.В., Самойленко О.Г., а також на їхнє вкрай некоректне ставлення до членів Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України.
2. Члени Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України наголошують, що унаслідок бездіяльності та низького професійного рівня дирекції заповідника, в останній час загострилися численні невирішені проблеми у збереженні і використанні нерухомої культурної спадщини Національного заповідника "Софія Київська", серед яких найактуальнішими є:
- відсутність планомірних досліджень археологічної спадщини на території Національного заповідника "Софія Київська";
- при проведенні спорадичних розкопів - відсутність дозволів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;
- безпідставне ігнорування історико-культурної цінності підземних споруд на території Національного заповідника "Софія Київська", які без належних досліджень у разі виникнення провалів засипаються, що може призвести в подальшому до негативного впливу цих підземних пустот на стан об'єктів Національного заповідника "Софія Київська";
- незавершеність реконструкції інженерних мереж Національного заповідника "Софія Київська";наявність на території Національного заповідника "Софія Київська", що охороняється ЮНЕСКО, самовільно зведених дисгармонійних споруд (трансформаторна підстанція, споруджена без погодження відповідної проектної документації та без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини).
 
3. З огляду на незадовільну підготовку зазначеного питання дирекцією Національного заповідника "Софія Київська", розглянути питання про роботу Національного заповідника "Софія Київська" щодо збереження і використання нерухомої культурної спадщини повторно, на наступному засіданні Науково- методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України у січні 2012 р.

 
 
Голова ради                                                              В.В. Вечерський         
Секретар                                                              В.В. Пашківська