Архітектурна кераміка

 

Колекція пічних кахлів XVII ст. – початку ХХ ст. у фондах Національного заповідника «Софія Київська» представлена як ренесансно-бароковими виробами періоду українського козацтва, так і зразками фабричного виробництва підприємств України, Білорусії, Росії та Німеччини кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 

Найбільш численну групу складають кахлі з різних заводів України та Києва.