Видання

Коренюк Ю.О. Софійський собор у Києві. Путівник. - К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2012. – 88 с., іл. (російською мовою).

 

Науково-популярне видання містить огляд історії Софійського собору у Києві – найвидатнішої збереженої на теренах Східної Європи пам’ятки архітектури та монументального мистецтва, починаючи першими літописними згадками про нього і до сьогодення. Підрозділи путівника присвячені архітектурі Софійського собору, художньому опорядженню його інтер’єру, , іконостасам XVII-XVIII ст., некрополю. Окремий розділ висвітлює історію Михайлівського Золотоверхого собору у Києві, фрагменти малярського ансамблю якого нині зберігаються у Національному заповіднику «Софія Київська».

Видання здійснене за сприяння Американського посольського фонду збереження культурної спадщини
 
Каталог представляє збережені мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору (1108-1113 рр.), які нині знаходяться у Національному заповіднику «Софія Київська» у Києві, Державній Третьяковській галереї у Москві та Державному російському музеї у Санкт-Петербурзі. Історична частина каталогу присвячена долі Михайлівського Золотоверхого собору від часу побудови до руйнації 14 серпня 1937 року та подальшій долі його мистецької спадщини. В цій частині використано світлини з фонду негативів Національного заповідника «Софія Київська», більшість яких публікується вперше. Принцип історизму покладено і в основу каталогової частини видання: в кожній статті наведена інформація про мозаїчні зображення до зняття зі стін собору, їх переміщення після демонтажу та сучасний стан збереженості. Статті супроводжуються іконографічним аналізом мозаїчного ансамблю та окремих зображень.
Для істориків, мистецтвознавців, реставраторів та всіх, хто цікавиться історією вітчизняного та світового мистецтва.

Софійські читання. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Християнські святині – скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання» (м. Київ, 26 – 27 травня 2011 р.). – К.: ВД «АДЕФ Україна», 2013. – 464 с.: іл.

Збірка містить матеріали конференції, на якій були оприлюднені результати досліджень пам’яток України, Білорусі та Росії. Статті (українською та російською мовами) присвячені історії культури, архітектури і мистецтва, археології, реставрації, пам’яткоохоронній діяльності музеїв, заповідників та науково-дослідних установ і організацій. Значна частина статей присвячена вивченню пам’яток і колекцій Національного заповідника «Софія Київська», переважно Софійського собору. Видання розраховане на істориків, археологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широке коло читачів, що цікавляться питаннями культури та духовності нашої країни.

 

Сугдейский сборник. Вып. V. Материалы V Судакской международной научной конференции “Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре” (г. Судак, 23–24 сентября 2010 г.). – Киев-Судак: “ТОВ "Горобец"”, 2012. – 472 c.

Пятый выпуск Сугдейского cборника основан на материалах международной конференции “Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре”,  проводившейся Национальным заповедником “София Киевская” на базе его отдела “Судакская крепость” 23 – 24 сентября 2010 г. Конференция была посвящена памяти выдающегося ученого, исследователя Северного Причерноморья, д.и.н., профессора Виталия Михайловича Зубаря (1950-2009). В связи с этим открывает сборник статья, освещающая научную биографию В.М. Зубаря и включающая в себя воспоминания его друзей и коллег. Сборник также продолжает публикацию работ, посвященных истории и археологии древнего и средневекового Крыма. В статьях рассматриваются  торговые, этнические и культурные связи между Крымом, Русью, Европой, Причерноморьем и Византией.

 
Saint Sophia Cathedral. Англомовна версія путівника по Софійському собору: Нікітенко Н.М. Собор Святої Софії. – К.: Горобець, 2012

Никитенко Н. Софийский собор. Путеводитель – К.: "Горобець", 2011.- 76 с.

Путеводитель по-новому представляет легендарную Софию Киевскую. Она предстает как важнейший источник духовности, свидетель и участник героической и драматической истории Руси-Украины. Раскрывается таинственный символический код Софии, излагается ее многовековая «очеловеченная» история, ярко и доступно рассказывается о великолепной архитектуре собора, его непревзойдённых мозаиках и фресках, шедеврах барокко, некрополе.

Куковальська Н. Михайлівський Золотоверхий монастир: Історична доля та мистецька спадщина. –К.: Горобець, 2011.- 56 с.

У книжці в цікавій, доступній формі розповідається про багатовікову й драматичну історію та унікальну мистецьку спадщину знищеного у 30-х роках ХХ ст. Михайлівського Золотоверхого монастиря. Вперше у присвяченій цій пам’ятці сучасній науково-популярній літературі особливе місце надано розповіді про славетні мозаїки і фрески та шиферні рельєфи Михайлівського Золотоверхого собору ХІІ ст., що експонуються в приміщенні на хорах Софії Київської.

Сінкевич Н. Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської.- Київ: Логос, 2011.- 94 с.

Це – перше сучасне наукове видання, присвячене культу святинь Софії Київської. Авторка розповідає про відомі на сьогоднішній день чудотворні ікони та реліквії, які вшановувалися у соборі упродовж тисячолітньої історії.

Корнієнко В. Корпус графіті Софії Київської. Частина III: Центральна нава.- К.: Горобець, 2011. – 400 с.

До третьої частини "Корпусу графіті Софії Київської (XI — початок XVIII ст.)" увійшли виявлені в центральній наві Софійського собору 606 стародавніх написів та малюнків, які публікуються з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Другу частину книги складають коментарі та дослідження наявного корпусу графіті, присвячені їх інтерпретації. До книги додаються таблиці фотографій та прорисовок кожного напису чи малюнка.

Корнієнко В. Корпус графіті Софії Київської. Частина II: Приділ свв. апостолів Петра і Павла.- К.: Горобець, 2010. – 272 с.

До другої частини "Корпусу графіті Софії Київської (XI — початок XVIII ст.)" увійшли виявлені в присвяченому свв. апостолам Петру і Павлу приділі  собору Святої Софії 368 стародавніх написів та малюнків, які публікуються з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Другу частину книги складають коментарі та дослідження наявного корпусу графіті, присвячені їх інтерпретації.

Корнієнко В. Корпус графіті Софії Київської. Частина I: Приділ св. Георгія Великомученика.- К.: Горобець, 2010. – 464 с.

До першої частини "Корпусу графіті Софії Київської (XI — початок XVIII ст.)" увійшли виявлені в присвяченому  св. Георгію Великомученику північному приділі  собору Святої Софії 482 написи та малюнки, які публікуються з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Другу частину книги складають коментарі та дослідження наявного корпусу графіті, присвячені їх інтерпретації. До книги додаються таблиці фотографій та прорисовок кожного напису чи малюнка.

Софійські читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва” (Київ, 28 – 29 травня 2009 р.). – К.: “ТОВ "Горобець"”, 2010. – 501 с.

Збірка присвячена 75-річчю Національного заповідника “Софія Київська”. Вона вміщує матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва”, на якій були оприлюднені історичні, архітектурні, мистецтвознавчі та археологічні дослідження, що стосувались заявленої тематики. Окремий розділ відведено для статей, присвячених пам’ятокоохоронній діяльності музеїв, заповідників та науково-дослідних інститутів.

Сугдейский сборник. – Вып. IV. – Киев-Судак: “ТОВ "Горобець"”, 2010. – 633 c.

Четвертый выпуск Сугдейского cборника основан на материалах международной конференции “Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре”,  проводившейся Национальным заповедником “София Киевская” на базе его отдела “Судакская крепость” 25 – 26 сентября 2008 г. Конференция была посвящена 90-летию со дня рождения известного археолога, исследователя Судака Михаила Антоновича Фронджуло. В связи с этим в рубрике “Научное наследие” впервые публикуются материалы исследований средневекового монастыря на мысе Димитраки, начало которым было положено М.А. Фронджуло. Сборник также продолжает публикацию работ, посвященных истории и археологии древнего и средневекового Крыма, его торговым, этническим и культурным связям с Русью, Европой, Причерноморьем и Византией.

 

 

Національний заповідник «Софія Київська»/Н. Куковальська, Н. Нікітенко, І. Марголіна та ін..- К.: Балтія-Друк, 2009.- 224 с.

У книзі представлені основні пам'ятки Національного заповідника "Софія Київська". Найновіші дослідження і багатий ілюстративний матеріал допоможе читачеві зазирнути в історію та уявити перед собою Софійський собор XI ст., Золоті Ворота XI ст., Кирилівську церкву XII ст., Андріївську церкву XVIII ст., Судацьку фортецю VI – XIV ст. Книга розрахована на істориків, мистецтвознавців і всіх тих, хто цікавиться історією та пам'ятками української землі.

Марголина И. Ангелы Врубеля. Творчество Михаила Врубеля в Кирилловской церкви Киева.- К.: Горобец, 2009.- 56 с.

Монография является первым исследованием, посвященным творчеству выдающегося художника М. Врубеля в киевской Кирилловской церкви. В яркой, образной форме рассказывается о связанном с древней святыней важнейшем, но малоизвестном периоде жизни Врубеля, о хранящихся в ней его художественных шедеврах. Автор знакомит читателя с историей Кирилловской церкви, глубоко характеризует монументальные композиции и иконы, выполненные М. Врубелем в храме и навсегда вошедшие в сокровищницу мировой культуры.

Ивакина Л. Золотые ворота в Киеве. Путеводитель.- К.:Горобець, 2009.-64 с.

Автор постарался рассказать о памятнике в хронологической последовательности, показать в каких исторических условиях он возник и с какими событиями жизни Киева был связан. Издание содержит новые архивные материалы и большое количество иллюстраций.

Софійські читання. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь” (Київ, 25 – 26 жовтня 2007 р.). – К.: Видавництво Горобець, 2009. – 535 с.

Збірка присвячена 990-річчю першої літописної згадки про Софію Київську (1017–2007 р.). В основі збірки — головна пам’ятка заповідника — Софія Київська. Побудова собору Св. Софії в Києві маркує високий зліт нашої державності і культури, яскраво засвідчує давність і безперервність буття в історії народу України.

Genovesi in Crimea = Генуезці в Криму. Guida storica = Історичний путівник. Генуэзцы в Крыму = The Genoese In Crimea. Исторический путеводитель = A historical guide.- К.: Горобець, 2009.- 232 с.

Пропонований читачам історичний путівник стисло, але науково обґрунтовано знайомить з пам’ятками, пов’язаними з присутністю італійців у Криму. Це стосується передусім доби середньовіччя, однак наведений у книзі матеріал дає змогу відтворити історичну картину, в якій естафета поколінь передається від античної Феодосії до великої блискучої Кафи - перлини всього Причорномор’я, від візантійської Сугдеї до неприступної генуезької Солдайї …

Архітектурна графіка 30-х років XX ст. з фондів Національного заповідника «Софія Київська» / Авт.- упоряд.: Н.М. Куковальська, І.Є. Марголіна, М.В. Панченко, Г.С. Педь, К.Г. Петрачек. - Київ: Видавничий дім А+С, 2008.- 80 с.

Видання являє собою альбом-каталог, побудований на матеріалах з колекції архітектурної графіки, що яскраво відображає архітектурні й естетичні уподобання, які домінували на різних етапах розвитку суспільства періоду індустріалізації, і характеризує технічні можливості їх втілення в монументальних спорудах, багато з яких існують і сьогодні. Для альбому відібрано низку експонатів 30-х років XX ст., які складають цілісну інформативну групу, нерозривно пов'язану з цим етапом в історії СРСР. Більшість з них являють собою конкурсні проекти, з яких не всі набули реального архітектурного втілення.

Сугдейский сборник. Вып. III.- Киев-Судак: “Академпериодика”, 2008.- 679 c.

Третий выпуск Сугдейского cборника продолжает публикацию работ, посвященных истории и археологии древнего и средневекового Крыма, его торговым, этническим и культурным связям с Русью, Европой, Причерноморьем и Византией. Основу сборника составляют материалы международной конференции “Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре”,  проводившейся Национальным заповедником “София Киевская” на базе его отдела “Судакская крепость” 18–21 сентября 2006 г. Продолжает развиваться рубрика “Научное наследие”, знакомящая читателей с материалами исследований, не попавшими в свое время в научный оборот и предлагающая обзор современных взглядов на соответствующую тематику.

Майко В. Кырк-Ерский клад городища Чуфут-Кале в юго-западном Крыму.- К.: "Академпериодика", 2007.- 190 с.

Монография посвящена подробной публикации клада монет, открытого возле гидротехнического сооружения близ южных ворот  городища Чуфут (Джуфт) – Кале в юго-западном Крыму в 2002 г. Впервые подробно описывается археологический контекст этой находки.

Софійські читання. – Вип. 3. – Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки” (Київ, 24 – 25 листопада 2005 р.). – К.: “Академпериодика”, 2007. – 516 с.

Збірка присвячена пам’яті протоієрея Києво-Софійського кафедрального собору, відомого церковного і громадського діяча, знавця київських старожитностей, дослідника і патріота київського Софійського собору — П.Г. Лебединцева. Вона вміщує матеріали міжнародної науково-практичної конференції — “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки”, пов’язані з пам’ятокоохоронною діяльністю музеїв та науково-дослідних інститутів, історичними, мистецтвознавчими, археологічними, археографічними та іншими дослідженнями рухомих і нерухомих пам’яток, здебільшого тих, що входять до складу Національного заповідника “Софія Київська”.

Майко В. Средневековые некрополи Судакской долины.- К.: "Академпериодика", 2007.- 273 с.

Монография посвящена некрополям средневековой Сугдеи. На основании привлечения неопубликованных архивных материалов и данных раскопок рассматривается история изучения городских некрополей VIII — XVI вв. Столь широкий хронологический охват позволил проследить особенности формирования некрополей, как составной части средневековой инфраструктуры городища и рассмотреть особенности погребального обряда на протяжении всей эпохи существования средневекового города.

Е.Ч. Скржинская. Судакская крепость. История – археология – эпиграфика. - Киев – Судак – С.-Петербург: “Академпериодика”, 2006. -380 c.

Сборник состоит из неизданных, иногда до конца не завершенных работ Елены Чеславовны Скржинской (1896-1980) — одного из известнейших исследователей памятников Судакской крепости и связанных с ней средневековых генуэзских фортификационных сооружений, строительных закладных и памятных надписей, письменных источников. Публикуемые материалы хранястя в архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН. Сборник издается с согласия дочери Елены Чеславовны — М.В. Скржинской.

Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Материалы ІІІ Судакской международной конференции. Т. ІІ. Киев-Судак: "Академпериодика", 2006. – 357 с.

В издание включены сообщения, подготовленные участниками третьей международной научной конференции, проводившейся Национальным заповедником “София Киевская” с 18 по 21 сентября 2006 г. на базе музея “Судакская крепость”.

В соответствии с тематикой конференции, издание посвящено вопросам истории, археологии и культуры Причерноморья и Крыма, их торговым и культурным связям с Русью, Византией и странами Западной Европы. Рассматриваются проблемы влияния византийского культурного наследия на восточноевропейские архитектурные и художественные традиции. Ряд статей посвящен вопросам реставрации и охраны памятников.

Литвинчук Ж. Андріївська церква. Путівник. К.: «РА АНАТЕЯ», 2006. – 64 с.

У книжці в цікавій, доступній формі розповідається про історію пам'ятки архітектури ХVIІІ ст. Андріївської церкви в Києві.

Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила.- К.: Либідь, 2005.- 352 с.

У книзі вперше представлена повна історія Кирилівської обителі впродовж ХІІ-XVIII ст. Пропонуються нові гіпотези щодо часу та обставин заснування храму, його посвяти Св. Кирилу Александрійському, архітектурних особливостей та системи фрескового розпису. На підставі нових архівних документів детально розмальовано духовне та побутове життя монастиря – його ігуменів, братії, прочан, як і систему господарювання та боротьбу за землі і рухоме майно, принципи й обставини прийняття послушників і монахів, зв'язки обителі з козацтвом і Січчю.

Сугдейский сборник.Вып. ІІ- Киев-Судак: "Академпериодика", 2005.- 713 с.

Второй выпуск Сугдейского cборника продолжает публикацию работ, посвященных истории и археологии древнего и средневекового Крыма, его торговым, этническим и культурным связям с Русью, Европой, Причерноморьем и Византией. Основу сборника составляют материалы международной конференции “Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре”, которая проводилась Национальным заповедником “София Киевская” на базе отдела “Судакская крепость” 13–16 сентября 2004 г. Продолжает развиваться рубрика “Научное наследие”, знакомящая читателей с материалами исследований, не попавшими в свое время в научный оборот и предлагающая обзор современных взглядов на соответствующую тематику.

Майко В. Средневековое городище на плато Тепсень в юго-восточном Крыму. К.: "Академпериодика", 2004. – 316 с.

Монография посвящена средневековому городищу на плато Тепсень VIII — первой половиной Х вв. в юго-восточном Крыму. На основании привлечения неопубликованных архивных материалов и данных раскопок рассматривается история изучения археологического комплекса в целом, анализируются жилые, хозяйственные, погребальные и культовые объекты, подробно освещаются основные черты материальной культуры, а так же уровень развития земледелия, ремесел и промыслов.

І. Марголіна. Кирилівська церква. Путівник. – К.: Фенікс, 2004.- 64 с.

У книжці в цікавій, доступній формі розповідається про багатовікову історію пам'ятки архітектури ХІІ ст. Кирилівської церкви в Києві.

Софійські читання. Випуск ІІ. Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення.- К: «Фенікс», 2004.- 284 с.

Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання». (м. Київ, 27–28 листопада 2005 р.).

 

Національний заповідник «Софія Київська»/Авт.- упоряд.: Ж. Арустам'ян, Л. Виногродська, О. Дивавіна та ін. – К. : Мистецтво, 2004.- 432 с.

Книга-альбом – перше комплексне видання, присвячене Національному заповіднику "Софія Київська", якому в 2004 році виповнилось сімдесят років. Уперше на сучасному науковому рівні висвітлюється історія заповідника, розповідається про його пам'ятки – величні святині України, світові шедеври архітектури і живопису: Софійський собор, Золоті ворота, Кирилівську та Андріївську церкви, Судацьку фортецю.

Сугдейский сборник. Вып. І. - Киев-Судак: "Академпериодика", 2004.- 624 с.

Сборник открывает серию изданий, посвященных истории, археологии и культуре древнего и средневекового Крыма, в частности — его юго-восточного, Судакского региона. Учтены материалы научной конференци "Сугдея, Сурож, Солдайя в истории Руси-Украины", проводившейся Национальным заповедником "София Киевская" на базе его филиала "Музей "Судакская крепость"" 16— 22 сентября 2002 г. Многие эпиграфические, сфрагистические и археологические материалы публикуются впервые. Приводятся статьи, посвященные торговым и культурным связям Крыма, их роли и значению в европейской истории.

Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Материалы II Судакской международной конференции. – Часть I. – Киев-Судак: “Академпериодика”, 2004.– 152 с.; Часть II. – 274 с.; Часть III-IV. – 176 с.

Издание включает краткие материалы второй международной научной конференции, проводившейся Национальным заповедником “София Киевская” с 12 по 16 сентября 2004 г. на базе музея “Судакская крепость”. Подготовка к конференции осуществлялась при содействии сотрудников Госстроя Украины, Института археологии НАН Украины, НИИ памятникоохранных исследований МКИ Украины.

 
 

Софійські читання. Випуск І. Проблеми та досвід вивчення, захисту, збереження і використання архітектурної спадщини. - К.: Фенікс, 2003. 224 с.

Проблеми та досвід вивчення, захисту, збереження і використання архітектурної спадщини. Матеріали Перших науково-практичних Софійських читань. Київ, 27-28 листопада 2002 р.

Сугдея, Сурож, Солдайя в истории и культуре Руси-Украины. Материалы научной конференции (16-22 сентября). - Киев-Судак: "Академпериодика", 2002.- 297 с.

Сборник включает краткие материалы второй международной научной конференции, проводившейся Национальным заповедником “София Киевская” с 16 по 22 сентября 2002 г. на базе музея “Судакская крепость”. Подготовка конференции осуществлялась при содействии Госстроя Украины, Института археологии НАН Украины, НИИ памятникоохранных исследований Министерства культуры Украины.

Марголіна І. Кирилівська церква в історії середньовічного Києва.- К.:ЗАТ "Віпол", 2001. – 208 с.

Монографія є першим у вітчизняній історіографії комплексним дослідженням Кирилівської церкви як церковно-політичного, релігійного та культурного осередку середньовічного Києва. Аналіз державотворчих та етнорелігійних процесів здійснено через призму церковної архітектури та сакрального живопису. Виявлена фундаментальна роль Кирилівського релігійного осередку в формуванні вітчизняної християнської традиції, окреслені витоки історичного некрополя храму.